معاونت پژوهش و فناوری- اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت)
خدمات اعتبار ویژه پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/19 | 
   
فرایند  اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت) 
   
سامانه جامع گلستان - جهت ثبت فعالیتهای  اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت) اینجا را کلیک کنید 
   

نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://khu.ac.ir/find-35.26176.58736.fa.html
برگشت به اصل مطلب