معاونت پژوهش و فناوری- صفحه نمایش
بازدید معاون محترم پژوهشی از نمایشگاه ملی فن بازار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/22 | 
 
 
بازدید معاون محترم پژوهشی از نمایشگاه ملی دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار
 
به گزارش مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه، بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار، از ۲۰ الی ۲۲ آذر ماه سال جاری در مصلی تهران، در حال برگزاری است.
معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه، همچنین اساتید، دانشجویان و دانشگاهیان از نمایشگاه فن بازار و غرفه دانشگاه (زون ۲ غرفه ۲۷) بازدید نمودند.
شایان ذکر است مرکز هدایت شغلی و کاریابی مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه خوارزمی نیز در غرفه دفتر ارتباط با صنعت و جامعه وزارت عتف حضور دارد.

معاونت پژوهش و فناوری
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://khu.ac.ir/find-35.9689.70813.fa.html
برگشت به اصل مطلب