معاونت پژوهش و فناوری- رسیدگی به شکایات
رسیدگی به شکایات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/16 | 
رسیدگی به شکایات از طریق واتساپ 
 (۰۹۰۱۱۷۸۳۳۵۱)
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://khu.ac.ir/find-35.25722.59475.fa.html
برگشت به اصل مطلب