فرآیند استفاده اعضای هیات علمی از ماموریت فرصت مطالعاتی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/19 | 
فرآیند استفاده اعضای هیات علمی از ماموریت فرصت مطالعاتی
 
ارسال نامه به دانشکده­ها جهت معرفی درخواست­کنندگان استفاده از ماموریت فرصت مطالعاتی در بازه زمانی اول مهر لغایت آخر آذرماه و تشکیل جلسه شورای پژوهشی در بهمن ماه جهت بررسی و تصمیم گیری مدارک متقاضیان فرصت مطالعاتی برای سال بعد.
تکمیل فرم مربوط به ماموریت فرصت مطالعاتی همراه با حکم کارگزینی (فرم مربوطه از سامانه معاونت پژوهش و فناوری، قسمت فرم­ها قابل دانلود می­باشد)
بررسی و تصویب درخواست در شورای پژوهشی گروه و ارسال به معاونت پژوهشی دانشکده (به پیوست مدارک و صورتجلسه)
بررسی و تصویب درخواست در شورای پژوهشی دانشکده و ارسال به امور پژوهشی دانشگاه (به پیوست مدارک و صورتجلسه)
بررسی و تصویب درخواست در شورای پژوهشی دانشگاه و ارجاع آن به هیات رئیسه (طبق آیین نامه فرصت مطالعاتی، وضعیت استخدامی متقاضی باید رسمی باشد. در صورت رسمی آزمایشی بودن، درخواست متقاضی باید به هیات امناء ارجاع، و در صورت تصویب در هیات امناء، متقاضی می­تواند از این ماموریت استفاده نماید.
- تهیه نامه به دفتر روابط بین­ الملل به همراه دعوتنامه، جهت معرفی متقاضی به سفارت مربوطه و وزارت علوم.
پس از صدور ویزا، متقاضی بایستی به همراه دو نفر از همکاران رسمی به دفترخانه رسمی مراجعه، و تعهدنامه­ای را جهت مراجعه به محل کار پس از اتمام ماموریت، تنظیم و به همراه چک ضمانت به مبلغ دو برابر تعهد که هر دو ضامن پشت آن را امضاء کرده باشند تحویل معاونت پژوهش و فناوری نماید.
تهیه نامه به معاونت پشتیبانی و اداری مالی جهت صدور حکم ماموریت فرصت مطالعاتی. پس از صدور حکم ماموریت، تهیه نامه دو امضایی بانک، جهت دریافت ارز دولتی از طریق متقاضی
پس از اتمام ماموریت، گزارش سفر به گروه و دانشکده مربوطه و ارسال مدارک ذیل به معاونت پژوهش و فناوری جهت تسویه حساب نهایی:
  1. بلیت رفت و برگشت ممهور به مهر دفتر هواپیمایی
  2. رسید خرید ارز
  3. کپی صفحه اول و آخر ممهور به مهر فرودگاه متقاضی و همراهان
  4. گزارش سفر (حدودا از ۱۰ تا ۲۰ صفحه بصورت پروپوزال)
  5. کپی حکم ماموریت
 
  • استفاده کنندگان از ماموریت فرصت مطالعاتی موظف هستند شش ماه پس از ماموریت، مدارک تسویه حساب خود را به معاونت پژوهش و فناوری ارسال نمایند.
  • در صورت تغییر محل ماموریت از طرف متقاضی، درخواست باید مجددا از طریق دانشکده مربوطه به معاونت پژوهش و فناوری ارسال، و به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه برسد.

دفعات مشاهده: 990 بار   |   دفعات چاپ: 108 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر