شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی

 | تاریخ ارسال: 1401/6/7 | 

بسمه تعالی
رؤسا و معاونین محترم پژوهشی
با احترام، بدینوسیله به اطلاع می رساند شیوه نامه " فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی " مشتمل بر ۱۰ ماده که در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۲ به تصویب رسیده است، جایگزین شیوه نامه مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ می باشد که برای استحضار و اجرا ابلاغ می شود. 
                                                                             محمد مهدی نژاد نوری
                                                                                          معاون پژوهشی و فناوری / وزارت علوم تحقیقات و فناوری /
 
شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 
 
بسمه تعالی
شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
(این شیوه نامه جایگزین شیوه نامه ابلاغی مورخ ۱۱/۱۰/۸۹ می باشد)
مقدمه
در راستای اجرای "آئین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۸۹/۶/۳۰ وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه مورخ ۸۹/۷/۲۵ به شماره ۲/۳۰۷۴۲ و با استناد به ماده ۶ این آئین نامه، شیوه نامه اجرائی به شرح زیر اصلاح و ابلاغ می شود
 ماده ۱- شرایط لازم برای پذیرش درخواست انواع فرصت مطالعات
  1. ۱-۱- شرایط لازم برای پذیرش درخواست انواع فرصت مطالعاتی خارج از کشور و کوتاه مدت خارج از کشور
۱-۱-۱ - عدم توقف بیش از هفت سال در مرتبه علمی فعلی به استثناء استاد تمامی توضیح: مبنای محاسبه هفت سال و دوازده سال، زمانی است که در خواست متقاضی در کمیته منتخب دانشکده تصویب می شود
۲-۱-۱ - ارتقاء مرتبه علمی تا حد استاد تمامی برای استفاده از نوبت بعدی
توضیح: منظور از ارتقاء مرتبه علمی تا حد استاد تمامی برای استفاده نوبت بعدی، این است که در نوبت بعدی رتبه علمی هیئت علمی می بایستی یک مرحله ارتقاء پیدا کند یعنی مثلا اگر هیئت علمی در زمان استفاده از فرصت مطالعاتی استادیار باشد، باید برای دوره بعدی دانشیار باشد.
۳-۱-۱ - عدم استفاده بیش از سه بار از فرصت مطالعاتی خارج از کشور و پنج بار از هرنوع فرصت مطالعاتی در طول خدمت
 ۴-۱-۱- مشخص نمودن نوع فرصت مطالعاتی از ابتدای در خواست

تبصره ۱- استفاده کنندگان فرصت مطالعاتی پس از تصویب فرصت مطالعاتی متقاضی در هیات رئیسه موسسه، یک نوبت برای وی محسوب می گردد. تبدیل فرصت مطالعاتی از خارج به کوتاه مدت خارج و یا داخل با موافقت موسسه امکان پذیر بوده ولی به عنوان یک نوبت فرصت مطالعاتی خار محسوب می شود.

 ۲- شرایط لازم برای پذیرش درخواست انواع فرصت مطالعاتی داخل کشور
 ۱-۲-۱ - عدم استفاده بیش از پنج بار از هر نوع فرصت مطالعاتی در طول خدمت
 ۲-۲-۱ -عدم توقف بیش از دوازده سال در مرتبه علمی فعلی به استثناء استاد تمامی
تبصره ۲ - موارد استثنا این ماده با موافقت رئیس موسسه امکانپذیر می باشد.

 ماده ۲- حداقل امتیازات لازم برای پذیرش درخواست
 ۱-۲- کسب ۱۰۰٪ از حداقل امتیاز ماده آموزشی (۱) و ۸۰٪ از حداقل امتیاز بندهای ماده پژوهشی(۲) آئین نامه ارتقاء اعضاء هیئت علمی دارای مرتبه علمی استادیار از ابتدای اشتغال در موسسه
 تبصره ۳- در صورت تغییر در آئین نامه ارتقاء، موارد تطبیقی در کلیه مواد از سوی معاونت پژوهشی و فناوری وزارت متبوع اعلام خواهد شد
۲-۲ - ارتباط موضوع فرصت مطالعاتی با اهداف و برنامه های آموزشی و پژوهشی موسسه به تشخیص رئیس دانشگاه
 ۳-۲ - برای استفاده از فرصت مطالعاتی از دفعات دوم به بعد در مرتبه علمی استادی داشتن حداقل ۵ مقاله در نشریات علمی معتبر بین المللی در طول دوره ای که امتیازات محاسبه می شود ضروری است. در تمامی این مقالات متقاضی باید پس از حذف دانشجو نویسنده اول باشد -

ماده ۳- شاخص های لازم برای اولویت بندی متقاضی
 در صورتی که تعداد متقاضیان فرصت مطالعاتی بیش از سقف اعتبارات و سهمیه موسسه باشد شاخص های زیر برای اولویت بندی متقاضیان منظور می شود
 ۳-۱ - امتیاز کسب شده از ماده ۲ ارتقاء اعضای هیئت علمی
 ۳-۲ - استادان نمونه و پزوهشگران برتر و مدیران پزوهشی برتر کشوری، آن دسته از اعضای هیئت علمی که تصدی یکی از سمت های معاون موسسه، معاون پژوهشگاه و مسئولیت مدیریتی در سطح وزارتخانه عتف را برای حداقل یک دوره سه ساله به عهده داشته اند ، پزوهشگران، مدرسان و مدیران برتر دانشگاهی
 ۳-۳ - افرادی که در سه سال منتهی به درخواست فرصت مطالعاتی امتیاز پژوهشی بیشتری کسب نموده باشند،
 ۳-۴ - در صورت امتیاز یکسان، افراد با مرتبه علمی و پایه بیشتر در اولویت قرار می گیرند
 ۳-۵ - برای افرادی که از شرایط مساوی برخوردارند، اولویت با افرادی است که برای اولین بار متقاضی فرصت مطالعاتی هستند.
 ۳-۶ - صاحبان طرح های ملی و پروژه های صنعتی کلان خاتمه یافته و یا در دست اقدام که در حل مشکلات اساسی کشور موثر واقع شده اند
 ۳-۷ - میزان مشارکت عضو هیئت علمی در فعالیتهای پژوهشی، آموزشی ، فرهنگی و خدمات اجرائی موسسه به تشخیص هیئت رئیسه
۳-۸ - کیفیت تدریس و رعایت بهتر قوانین آموزشی و اخلاقی
۳-۹ - سالهای فعالیت تمام وقت آموزشی و پژوهشی داوطلب از تاریخ استخدام و یا از زمان آخرین فرصت مطالعاتی
۳-۱۰ - خدمت در مراکز تحقیقاتی ، صنعتی ، تولیدی و خدماتی در مناطق محروم کشور که به صورت ماموریت تمام وقت باشد
 ۳-۱۱ - انجام پژوهش و ارائه خدمت در رابطه با نیازهای اولویت دار کشور
 ۳-۱۲ - درجه اولویت موضوع تحقیق در برنامه های ملی کشور

ماده ۴- مشخصات و مختصات برنامه عضو هیئت علمی
 داوطلب استفاده از فرصت مطالعاتی باید مدارک زیر را در ارتباط با برنامه خود به معاونت پژوهشی ارائه نماید
 ۱-۴ - برنامه مورد مطالعه برای فرصت مطالعاتی شامل عنوان، هدف، سوابق، روش انجام کار، زمانبندی ارائه گزارشات و محور اصلی و ارتباط موضوعی آن با اولویت های پژوهشی دانشگاه یا کشور
 ۲-۴- تکمیل پرسشنامه های مربوط به درخواست فرصت مطالعاتی مخصوص موسسه شامل سوابق استخدامی و خدمتی ، فهرست انتشارات، مقالات علمی و پروژه های تحقیقاتی پایان یافته و در دست اجرای متقاضی و ارتباط آنها با موضوع تحقیق در فرصت مطالعاتی
 ۳-۴ - ارائه موافقت یکی از موسسات آموزشی با پژوهشی داخل یا خارج از کشور که مورد تایید هیئت رئیسه موسسه است، در اجرای برنامه مورد نظر
 تبصره ۴- انتخاب دستگاههای اجرائی برای انجام ماموریت فرصت مطالعاتی با تایید رئیس موسسه و موافقت معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امکانپذیر می باشد.
تبصره ۵- عضو هیئت علمی در طی دوره فرصت مطالعاتی مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل در دوره های تحصیلی برای اخذ مدرک دانشگاهی نمی باشد

 ماده ۵- مراحل ارائه درخواست دوره فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی موسسه
۱-۵- ارائه درخواست توسط عضو هیات علمی موسسه (متقاضی به گروه مربوطه به همراه برنامه پیشنهادی
 ۲-۵- بررسی و تصویب درخواست متقاضی مبنی بر استفاده از فرصت مطالعاتی و برنامه تحقیقاتی و پیشنهادی در شورای گروه
 ۳-۵ - بررسی و تصویب درخواست متقاضی مبنی بر استفاده از فرصت مطالعاتی و برنامه تحقیقاتی پیشنهادی در کمیته منتخب یا شورای پژوهشی دانشکده
 ۴-۵ - ارسال پرسشنامه های تکمیل شده و سایر مدارک به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه به همراه و برنامه پیشنهادی و تعیین محل میزبان
 ۵-۵ - بررسی و تصویب تقاضای ماموریت فرصت مطالعاتی در هیئت رئیسه
۶-۵ - تهیه معرفی نامه های لازم برای اخذ روادید توسط دفتر همکاریهای علمی بین المللی موسسه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 ۷-۵ -صدور حکم ماموریت توسط رئیس دانشگاه پس از تکمیل مراحل و ارائه روادید لازم
 ۸-۵ - پرداخت هزینه های ماموریت معرفی متقاضی برای خرید ارز از بانک و خرید بلیت رفت و برگشت متقاضی و همراهان توسط موسسه به صورت علی الحساب
 ۹-۵ - اعزام متقاضی با هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و معرفی وکیل جهت پیگیری امور مربوط به متقاضی در طول ماموریت
 تبصره ۶- در صورتیکه عضو هیئت علمی متقاضی، راهنمائی پایان نامه در دوره تحصیلات تکمیلی را بر عهده داشته باشد می بایستی قبل از اعزام استاد راهنمای مشترک پایان نامه را به معاونت پژوهشی معرفی نماید.

ماده ۶- نحوه پرداخت مقرری ارزی به عضو هیئت علمی و خانواده وی
 ۱-۶- فرصت مطالعاتی خارج از کشور با تامین کامل هزینه های فرد و خانواده توسط موسسه ۱-۱-۶ - میزان مقرری ارزی بر اساس جدول مصوب به عضو هیئت علمی تعلق می گیرد و ٪۶۰ مقرری برای همسر و ۳۰٪ برای هر فرزند (حداکثر تادو فرزند و کمتر از ۱۶ سال) به آن اضافه می شود.
 ۲-۱-۶ - پرداخت مقرری ارزی به افرادی از خانواده عضو هیئت علمی تعلق می گیرد که همراه عضو هیئت علمی در آن کشور سکونت داشته باشند.
 ۳-۱-۶ - در صورت عدم وجود سفارت کشور محل فرصت مطالعاتی در ایران ، بهای بلیط رفت و برگشت، هزینه های اخذ ویزا و عوارض خروج از کشور عضو هیئت علمی و خانواده وی به کشور ثالث برای یک بار جهت اخذ ویزا قابل پرداخت است
 ۴-۱-۶ - اخذ ویزا برای کسانی که نیاز به ویزای ورود به یک کشور را ندارند، الزامی نیست
۵-۱-۶ - پرداخت بهای بلیط رفت و برگشت فقط به افرادی از خانواده عضو هیئت علمی تعلق می گیرد که در محدوده زمانی حداکثر سه ماه قبل و بعد از مدت ماموریت فرصت مطالعاتی از ایران به مقصد محل فرصت مطالعاتی و برگشت اقدام نموده باشند.

 ۶-۱-۶ - پرداخت هزینه بیمه خانواده تا سقف ۵۰۰ دلار ماهانه برای هر خانواده با ارائه مدرک مثبته برای تمام افراد خانواده

 ۲-۶-  فرصت مطالعاتی خارج از کشور با تقاضا و حمایت مراکز علمی پژوهشی خارج از و موسسه
 ۱-۲-۶ - پرداخت کلیه ردیف های حقوق و مزایای عضو هیئت علمی توسط مونده
 ۳-۶ - فرصت مطالعاتی خارج از کشور با تقاضا و حمایت مراکز علمی پژوهشی خارج از موسسه
 ۱-۳-۶ - پرداخت کلیه ردیف های حقوق و مزایای عضو هیئت علمی توسط موسسه به انضمام تامین بخش یا کل هزینه های دیگر شامل بلیط رفت و برگشت عضو هیئت علمی و خانواده (با رعایت محدودیت تعداد و سن) ، هزینه اخذ ویزا و عوارض خروج از کشور و مابه التفاوت ارزی توسط سازمان حامی بیرون موسسه
 ۴-۶- فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور
 ۱-۴-۶ - کلیه ردیف های حقوق و مزایای عضو هیئت علمی، بلیط رفت و برگشت عضو هیئت علمی، مابه التفاوت ارزی ۲-۴-۶ - پرداخت هزینه بیمه تا سقف ۳۰۰ دلار ماهانه با ارائه مدرک مثبته

 ماده ۷- نحوه ارائه گزارش نهایی پایان دوره فرصت مطالعاتی
 ۱-۷- گزارش دوره فرصت مطالعاتی هر ۳ ماه یکبار توسط هیئت علمی از طریق پست یا پست الکترونیکی به معاونت پژوهشی گروه ، دانشکده | پژوهشکده ارسال می شود و معاون پژوهشی ذیربط با کسب نظر تخصصی گزارش را ارزیابی و نتیجه به معاون پژوهشی موسسه اعلام و در نهایت نظر معاون پژوهشی موسسه به عضو هیئت علمی اعلام می شود.
 ۲-۷- گزارش نهائی فرصت مطالعاتی پس از داوری و تایید گروه ، دانشکده /پژوهشکده به معاون پژوهشی موسسه ارائه می گردد
۳-۷- ایراد یک سخنرانی در گروه دانشکده حداکثر ۳ ماه پس از مراجعت
 ۴-۷ - تایید گزارش علمی - تحقیقاتی فرصت مطالعاتی مبنی بر مفید و موثر بودن فرصت مطالعاتی توسط
 گروه/ دانشکده / پژوهشکده حداکثر ۶ ماه پس از مراجعت
۵-۷ - ارائه خلاصه گزارش نهایی به معاونت پژوهشی وزارت حداکثر ۹ ماه بعد از انجام دوره فرصت مطالعاتی
 تبصره ۷- عدم ارائه گزارش قابل قبول موجب محرومیت از سفرهای علمی و فردست مطالعاتی بعدی خواهد شد
 ۶-۷۔ اخذ پذیرش حداقل یک مقاله در نشریات معتبر علمی حداکثر تا یکسال پس از خاتمه فرصت مطالعاتی خارج از کشور با تامین کامل هزینه های فردوخانواده توسط موسسه (نوع ۱)

 ماده ۸- نحوه تاثیر فرصت مطالعاتی در ترفیع و با ارتقاء عضو هیئت علمی به منظور تشویق اعضای هیئت علمی به انجام دوره فرصت مطالعاتی موفق و موثر در داخل کشور برای یک دوره حداقل شش ماهه، موسسه می تواند یک پایه تشویقی به عضو هیئت علمی اعملا نماید.

ماده ۹- سایر موارد
 ۱-۹- پرسشنامه های مورد نیاز برای درخواست فرصت مطالعاتی بر اساس آئین نامه و شیوه نامه فرصت مطالعاتی توسط موسسه تهیه می گردد.
 ۲-۹- سایر جزئیات و مواردی که در این شیوه نامه ذکر نشده است با موافقت، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بر اساس دستورالعمل اجرایی موسسه انجام
می گیرد.


ماده ۱۰- تصویب
 به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری این شیوه نامه در ۱۰ ماده، و ۷ تبصره بازنگری و در تاریخ رسیده است و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست .

 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 1442 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر