طرحنامه نقد

 | تاریخ ارسال: 1401/4/29 | 
دانلود فایل طرحنامه ویژۀ کرسی‌های نقد


 
طرحنامه ویژۀ کرسی‌های نقد
 
حوزه‌ی علمی کرسی: …..……………………………………….
عنوان نقد: ……………………………………………………….
نام و نام خانوادگی صاحب طرح

ضمیمه شماره یک آیین‌نامه برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره


توجه:
۱- لطفا همراه با طرحنامه های ارسالی تقاضا می شود رزومه کامل با مشخصات درخواستی زیر را به پیوست ارسال نمایید تا طرحنامه هر چه سریع تر در دستور قرار گیرد.
۲- طرحنامه های ارسالی یا باید از سوی اعضای هیأت علمی دانشگاهها، حوزه ها و مؤسسات علمی رسمی و معتبر باشند و یا از پیش در یکی از مجلات دارای اعتبار علمی – پژوهشی یا علمی ترویجی به چاپ رسیده باشند  و نسخه ای از مقاله چاپ شده و صفحه شناسنامه مجله به همراه طرحنامه ارسال گردد- وگرنه طرحنامه مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

لطفا مشخصات زیر را کامل و دقیق پاسخ دهید:
نام و نام خانوادگی: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سطح تحصیلات: . . . . . . . . . .  .رتبه علمی: . . . . . . . . . . . . . .  
رشته تحصیلی و حوزه‌تخصص: . . . . . . . . . . . . . . . .  عنوان طرحنامه کرسی: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نوع کرسی پیشنهادی(نظریه، نوآوری، نقد و مناظره): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
دانشگاه/پژوهشگاه/حوزه و مؤسسه علمی محل عضویت هیأت علمی: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نام مجله معتبر علمی که مقاله حاصل تحقیق پیشتر آنجا به چاپ رسیده است: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حداقل پنج نفر از صاحبنظران و متخصصان در زمینه موضوع طرحنامه خود را با توجه به ابعاد علمی طرحنامه معرفی نمایید: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نشانی  منزل: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نشانی محل کار و تلفن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 
تلفن همراه: . . . . . . . . . . . . . . . . . تلفن ثابت: . . . . . . . . . . . . فاکس: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
وب‌سایت (URL): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پست الکترونیک (Email): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لطفاً‌ پاسخ پرسش‌های زیر را به صورت کامل و دقیق مرقوم فرمایید.

۱.لطفاً شناسنامه‌ تاریخی نظر، نظریه یا مکتب مورد نقد را تبیین فرمایید.

۲.لطفا‌ً علاوه بر توصیف علمی نظر، یا نظریه، یا مکتب مورد نقد همچنین پیشینه، جایگاه و دست‌آورد آن را تبیین نمایید.


۳. نقد‌جناب‌عالی ناظر به کدام جهت (نقد مکتب، نقد نظریه، نقد نظر/ شخص، و نقد اثر)است؟ لطفاً توضیح لازم را‌ ‌ارائه‌فرمائید.
۴. لطفاً ضمن شرح اجمالی نقد (فهرست نقاط ضعف و قوت)، مبانی و روش مورد نظر خود را در نقد نیز مشخص فرمایید.

 
۵. آیا نقد شما پیش‌تر در مجله یا کتابی ارائه گردیده است؟ (نشانی آن را مرقوم نمایید)


۶. در صورت عرضه‌ی مکتوب، آیا پاسخی نیز به نقد شما داده شده است؟ (نشانی آن را مرقوم نمایید)

۷. لطفاً اصطلاحات کلیدی نقد خود را تعریف فرمایید.۸. نکته‌ی دیگری اگر در نظر دارید مرقوم دارید:
نظر کمیته داوران:


امضاء دبیر کمیته داوران:

نظر دبیرخانه هیات حمایت از  کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره:                                                                                                                              امضاء دبیر هیات
 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 285 بار   |   دفعات چاپ: 67 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر