فرایند سفرهای کوتاه مدت

 | تاریخ ارسال: 1399/7/21 | 
ارائه درخواست سفرهای کوتاه مدت به همراه دعوتنامه رسمی و چکیده مقاله
بررسی و تصویب درخواست در شورای گروه و ارسال به معاونت پژوهشی دانشکده (به پیوست مدارک و صورتجلسه)
بررسی و تصویب درخواست در شورای پژوهشی دانشکده و ارسال به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه (به پیوست دعوتنامه، چکیده مقاله و صورتجلسه)
بررسی درخواست در معاونت پژوهش و فناوری و ارجاع موضوع به مدیریت پژوهشی
۱- تهیه نامه به دفتر روابط بین­الملل به همراه دعوتنامه و چکیده مقاله جهت معرفی متقاضی به سفارت کشور مربوطه و وزارت علوم ۲- تهیه نامه به معاونت پشتیبانی و اداری مالی جهت صدور حکم ماموریت
صدور حکم ماموریت 
تهیه نامه دو امضایی بانک، جهت دریافت ارز دولتی از طریق متقاضی (به تایید معاون پژوهش و فناوری و امضای مدیر مالی دانشگاه و معاون اداری، مالی)
شروع ماموریت و انجام کار پس از دریافت ویزا و صدور حکم ماموریت
پس از انجام سفر، ارسال مدارک سفر به شرح ذیل: از طریق گروه و دانشکده مربوطه به معاونت پژوهش و فناوری جهت تسویه حساب نهایی:
  1. تکمیل فرم گرنت با تایید دانشکده
  2. بلیت رفت و برگشت ممهور به مهر دفتر هواپیمایی
  3. رسید هزینه ثبت نام
  4. رسید خرید ارز
  5. رسید هزینه ویزا
  6. گزارش سفر
  7. گواهی شرکت در کنفرانس
  8. کپی حکم ماموریت
ارسال تعقیب حکم ماموریت به معاونت پشتیبانی. پس از صدور تعقیب حکم ماموریت از طرف کارگزینی اعضای هیات علمی، محاسبه از طریق مدیریت پژوهشی انجام و تسویه صورت می­گیرد. تمام هزینه ­ها پس از سفر و از گرنت عضو هیات علمی کسر می­گردد.

براساس دویست و پنجاهمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه، بابت شرکت در کنفرانس­های خارج از کشور به شرح زیر می­باشد:
الف) کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا و ژاپن                         ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
ب) کشورهای اروپایی و آفریقایی                                           ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ج) سایر کشورها                                                                         ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ریال
 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 767 بار   |   دفعات چاپ: 93 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر