نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همايش هاي كارآفريني

تاريخچه همايش هاي برگزار شده كارآفريني در سطح كشور

همايش هاي برگزار شده كارآفريني در دانشگاه (در دست پردازش)

مجموعه مقالات کامل سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

*جلد یک

*جلد دو

*جلد سه

*جلد چهار

*جلد پنج

*جلد شش

*جلد هفتم