نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هفته پژوهش.

 

 اخبار مربوط به مراسم هفته پژوهش

 

 پژوهشگران برتر دانشگاه خوارزمي

 پژوهشگران برتر استان البرز

  برنامه مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری استان البرز

 

مراسم هفته پژوهش دانشگاه روز يكشنبه مورخ 23/9/93 ساعت 19-17 همراه با تقدير از پژوهشگران برتر دانشگاه در سالن 17 شهريور برگزار مي شود

 
 

مراسم هفته پژوهش استان البرز همراه با برگزاري نمايشگاه فناوري با شركت مراكز آموزشي، پژوهشي و صنايع استان روزهاي 17 تا 19 آذرماه در دانشگاه خوارزمي برگزار مي شود.

 

 

 

دومين جلسه كميته علمي ستاد برگزاري هفته پژوهش استان البرز روز شنبه 8/9/93 ساعت 15 در دانشگاه خوارزمي برگزار ميشود.

 

 

انتخاب معاون پژوهشي دانشگاه خوارزمي به عنوان دبير مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در استان البرز:

طی نشستی که به دعوت مهندس طهايي، استاندار البرز با حضور روسا و نمايندگان دانشگاه ها، پژوهشکده ها و موسسات تحقيقاتی استان البرز روز دوشنبه 5/8/93 در دفتر استانداری البرز جهت برنامه ريزی برگزاری مراسم هفته پژوهش استان، تشکيل گرديد. دکتر سيدحسين سراج زاده معاون پژوهشی دانشگاه به عنوان دبير مراسم بزرگداشت هفته پژوهش استان البرز انتخاب شد و مقرر شد دو کميته علمی و اجرايي با مديريت دبير مراسم و هماهنگی با مديران استانداری برای برنامه ريزی و اجرای مراسم تشکيل شود.

مراسم بزرگداشت هفته پژوهش که همراه با برگزاری نمايشگاه دستاوردهای پژوهشی، معرفی پژوهشگران برتر استان خواهد بود فرصتی است برای همکاری و تعامل بيشتر دانشگاه خوارزمی با مديران استانی، دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتی استان البرز، اين مراسم در هفته سوم آذر ماه برگزار خواهد شد.

 

 

 

سومين جلسه كميته اجرايي ستاد برگزاري هفته پژوهش استان البرز روز دوشنبه 3/9/93 در دانشگاه خوارزمي برگزار شد.