نکوداشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر

نکوداشت هفته پژوهش

 

تجلیل از پژوهشگران برتر

 

28 آذرماه 1395

ساعت 14:30 الی 17

دانشگاه خوارزمی، پردیس تهران، سالن 17 شهریور