نمایشگاه و جشنواره هفته پژوهش و فناوری

 

🔴نمایشگاه و جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۶: نمایشگاه پژوهش و فن‌بازار دانشگاه خوارزمی با معرفی فناوری ها و شرکت های استارتاپ از روز شنبه یازدهم آذرماه در محوطه دانشگاه در پردیس کرج شروع به کار خواهد کرد و در روز دوشنبه سیزدهم آذر ماه به پایان می رسد :
 ‌
🔸معرفی  ۴ شرکت دانش‌بنیان و ۱۲ هسته فناور و همچنین دستاوردهایی در زمینه‌های فناوری اطلاعات، زیست فناوری، نفت، شیمی، مواد نانویی، آب و محیط‌زیست، کانی های قیمتی و گردشگری علمی از جمله برنامه های این جشنواره است.

🔸از  ۲۵ محصول فناورانه دانشگاه از جمله:
✔️ دستگاه تصفیه پسآب به روش فتوالکتروکاتالیستی غشایی (دکتر شیدایی و دکتر وطن‌پور)
✔️ سنجش پارامترهای خاک(دکتر نخعی)
✔️ پنجره تولید اکسیژن (دکتر لواسانی)
✔️ دستگاه‌های اندازه‌گیری تراوایی و طیف‌سنج گاما(دکتر میثاقی)
رونمایی می شود.

🔸در این رویداد علاوه بر شرکت‌های دانش بنیان دانشگاه خوارزمی چند استارتاپ از مجموعه استارتاپی شهر کرج حضور دارند.

معاونت پژوهش و فناوری