صورتجلسه دویست و هفتاد و یکمین جلسه شورای پژوهشی

دويست و هفتاد و يكمين جلسه شوراي پژوهشي در مورخ1396/7/2 با تلاوت آياتي از قران كريم در محل معاونت پژوهش و فناوري در تهران تشكيل شد.

در اين جلسه نخست آقاي دكتر مشهدي زاده توضيحاتي درباره قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي ارائه كردند. سپس درباره برگزاري مراسم هفته پژوهش بحث شد و مقرر شد دانشكده ها فعاليت بيشتري نسبت به سال هاي گذشته براي برگزاري هفته پژوهش داشته باشند

در ادامه جلسه:

-  پيش نويس آيين نامه تشكيل و حمايت از هسته هاي پژوهشي دانشگاه خوارزمي ارائه و ضمن تصويب كليات آن مقرر شد دانشكده ها حداكثر تا پايان هفته نظرات اصلاحي خود را اعلام كنند تا در پيش نويس اعمال شود.

-  با برگزاري كنفرانس بين المللي TOPHPC2018 از طرف دانشكده فني و مهندسي بدون بار مالي براي دانشگاه خوارزمي موافقت شد.